Waarom is uw lidmaatschap noodzakelijk?
De positie van de kerkmusicus, speciaal in de zich vernieuwende kerk, heeft de bijzondere aandacht van de vereniging. Wil de KDOV de belangen van kerkmuziek en kerkmusicus kunnen behartigen, dan moet zij zich gesteund weten door een zo groot mogelijk ledental.

Voorwaarden voor het lidmaatschap
Kandidaatleden dienen te beschikken, hetzij over de vereiste vakdiploma's, hetzij over voldoende vakbekwaamheid in muzikaal en liturgisch opzicht, te beoordelen naar de normen van de KDOV. Men kan zich opgeven door contact op te nemen met de secretaris.

Zie ook de volgende link: Voorwaarden


Jaarcontributie 2024

- Gewoon lidmaatschap € 49,-
- Studentlidmaatschap € 25,-
- 65 plus lidmaatschap € 35,-
- Bijzonder 65 plus lidmaatschap (reeds in 2004 lid én 65 plus) € 23,-

 

 

 

 

 

Jaarlijks wordt de contributie verhoogd volgens indexering gemengde index die ook van toepassing is voor de salarissen van kerkmusici.