Het KDOV-blad is het orgaan van de
Katholieke Dirigenten- en Organisten Vereniging.
Het verschijnt vier keer per jaar.

Hoofdredacteur a.i.: Ben Hillen/ eindredacteur: Ed van Aken / technische Afwerking: Krijn van Aken.

Het ISSN-nummer is 1388-2341.

De sluitingstermijnen voor kopij voor het Lente-, Zomer-, Herfst- en Winternummer zijn resp. 1 maart, 1 juni, 1 september en 1 december.  

Advertenties op te geven bij de eindredacteur. 

Het KDOV-blad kent een aantal vaste rubrieken: Mededelingen van het bestuur, Personalia; Jubilea; Korte berichten; Recensies; Orgelbouwnieuws en een Column van Frits Haaze. Daarnaast bevat elk blad een aantal interessante artikelen, waarvan onderstaand een impressie wordt gegeven:

Winter 2007
Verslag van de algemene vergadering 2007.
onderzoek naar het plaatselijk beleid beoefening kerkmuziek R.K. parochies
Code-Music verlegt grenzen; een artikel over het project Bronkoor suriname.

Herfst 2007
Alle pijporgels R.K. Kerken op een rij. Inventarisatie van het RK Orgelbezit op CD-ROM en op internet.
Een muzikale Paus? - over de rol van paus Gregorius de Grote
Kerkgebouwen lopen gevaar door regeringsbeleid.

Zomer 2007
Verslag Jubileumdag
Jaarverslag KKOR 2006
Deltaplan toekomst kerkgebouwenbespreking
De Geest van de Liturgie

Lente 2007
Verslag van de algemene vergaering 2006
Vijf jaar na ''Liturgiam Authenticam'
Improvisatie is de beste manier om de liturgie te vernieuwen - Gerard Sars is cum laude gepromogeerd op zijn proefschrift over de impovisaties van Albert de Klerk.
Visie op muziek in de liturgie - ervaringen binnen de charismatische vernieuweing en de gemeenschap Emmanuel.
Verslag van de ISOK contatdag van 20 januari 2007

Winter 2006
Samen vieren, samen zingen!
Kleumen in de kerk hoeft niet meer.

Herfst 2006
Opgenomen zijn artikelen over het toekomstige orgel van de kathedraal te Roemond, en een uitgebreide bespreking van "Door mensen gezongen", een publicatie bij het afscheid van Anton Vernooij als bijzonder hoogleraar liturgische muziek aan de Theologische Faculteit Tilburg.
In de rubriek berichten weer veel informatie over studiedagen, festivals, orgeconcerten etc.
Bij orgelnieuws o.a. het gewenste koororgel voor de Utrechtse kathedraal en een terugblik op de presentatie van het jubileumboek "Adema, 150 jaar orgelbouw".

Zomer 2006
In dit nummer wordt onder meer teruggekeken op de KDOV-compositiedeag.
Artikelen over Code Music, de webcommunity voor jonge kerkkoren, en over ergonomie op de orgelbank.
Verder wederom een uitgebreide serie berichten, orgelbouwnieuws, CD- en boekbesprekingen.

Lente 2006
Het blad biedt weer veel lezenswaardige berichten en artikelen. Naast de bestuursberichten, wordt het jaarverslag over 2005 integraal afgedrukt.
Een ‘In memoriam’ voor Arend Jan Gierveld en een artikel over de relatie van onze paus Benedictus XVI met de kerkmuziek. Een veelheid aan berichten, orgelbouwnieuws, beschrijvingen van muziekuitgaven en cd’s en, niet in de laatste plaats, een aantal humoristische kanttekeningen completeren  de uitgave van 36 pagina’s.

Winter 2005
In het winternummer uitgebreid aandacht voor de komende jaarvergadering. Het verslag van de vorige jaarvergadering is integraal afgedrukt.
Een zeer uitgebreide rubriek 'berichten' brengt de leden op de hoogte over wat er in hun muziekwereld speelt en het vermelden waard is.
Evenzo worden er de nodige pagina's aan het orgelbouwnieuws besteed en in de rubriek 'besprekingen' worden uitgaven van boeken, bundels en cd's toegelicht.
Hoofdredactuer Ruud Hoogenboom heeft een aardige achterpagina gevuld met de reacties om 'malapropismen' (versprekingen) in te sturen. De humor ligt op straat.

Herfst 2005
In het herfstnummer stelt de nieuwe redactie zich aan de leden voor: Hoofdredacteur drs. Ruud Hoogeboom en de eindredacteur Ed van Aken. De vertrekkende hoofdredacteur Frits Haaze zorgt voor de begeleiding van de veranderingen.
Het bestuur spreekt haar zorg uit over de vertraging die optreedt bij het behandelen (en hopelijk aanvaarden) van de nieuwe rechtspositieregeling. Het concept is door de Nationale Raad voor Liturgie aan enkele canonici voorgelegd.
Een lezenswaardig artikel over kerkklokken, hun geschiedenis en de 'bijdrage' aan de staalindustrie in de Tweede Wereldoorlog. Van de hand van de hoofdredacteur.
De rubriek 'Berichten' meldt zaken als 'jaarvergadering 2006', de nieuwe vakorganisatie voor kooordirigenten, het afscheid van prof. Dr. Anton Vernooij op 14 oktober, orgelconcerten 'on line' en de problematiek van orgelmuziek in de media.
In de rubriek 'Bijzonder berichten' een aantal aardige zaken: het blindstaren op een organist, de promotie van het orgel, e.d. tot aan de muzikaliteit van de (nieuwe) paus.
De rubrieken 'besprekingen' en 'orgelbouwnieuws' hebben een uitgebreide inhoud.
Frits Haaze geeft in zijn column een uitgesproken mening over de drempel naar orgels, die een historische waarde hebben en het gebruik van deze instrumenten 'door de week'.

Zomer 2005
In het zomernummer van 2005 wordt o.a. melding gemaakt van het aantreden van een geheel nieuwe redactie. Na vele (trouwe) jaren draagt Frits Haaze zijn functie over, begeleid door een pakkend artikel.
Dat een organist ook nog wel eens wat om zich heen meemaakt wordt beschreven.
Er is aandacht voor de Nationale Orgeldag 2005 op 10 september (valt samen met de monumentendag en voor de in mei gehouden studiedag anglicaanse kerkmuziek in Leidschendam.
Met een aantal CD en boekbesprekingen wordt deze uitgave gecompleteerd.

Maart 2005
Jaarverslag van de KDOV over 2004
Contributie 2005 en 2006
In memoriam Herman Zengerink
In memoriam Piet Postma
Salariëring kerkmusici 2005
Berichten
Sluiting Katholische Hochschule für Kirchenmusik te Aken
Dreigend tekort aan kerkmusici in Limburg
Bespreking boeken en CD's
CD Jolanda Zwofering Laurenskerk Rotterdam
Luthers Motettenboek