Rechtspositie van kerkmusici in de R.K. Kerk

Een kerkmusicus kan op facturatiebasis werken als hij een ondernemer is die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en in het bezit is van een geldige Verklaring Arbeidsrecht (VAR). Wanneer het gaat om werkzaamheden met vaste regelmaat zal het parochiebestuur liever een kerkmusicus als "eigen" functionaris in loondienst te nemen. In principe staat de kerkmusicus onder het gezag van de pastoor.

Een kerkmusicus kan op freelance basis werken als hij in het bezit is van een geldige Verklaring Arbeidsrecht (VAR). Wanneer het gaat om werkzaamheden met vaste regelmaat zal de Belastingdienst hiervoor geen VAR afgeven. Het parochiebestuur wil ook liever een kerkmusicus als "eigen" functionaris in loondienst te nemen omdat de kerkmusicus in principe onder het gezag van de pastoor staat. Tevens wil de R.K. Kerk als een volwaardig werkgever voor haar kerkmusici optreden. 

De voordelen van een loondienstverband zijn:

- een vast, regelmatig inkomen
- jaarlijkse salarisaanpassing
- vakantie, verlof
- vakantieuitkering
- sociale verzekeringen
- pensioen
- ontslagbescherming

 De nadelen zijn:

- beperkte flexibiliteit t.a.v. vakantie en verlof
- gezagsverhouding

In de praktijk zijn de nadelen veelal op te heffen met goed overleg.

Een bevoegd kerkmusicus heeft recht op een loondienstverband met zijn/haar parochiebestuur. Echter, een aanstelling van een kerkmusicus moet door het Bisdom goedgekeurd worden (machtiging). Niet alle parochies zijn financieel in staat om een kerkmusicus in dienst te nemen.