HAARLEM - De lang verwachte herdruk van Andriessens Fête-Dieu is deze week bij Donemus verschenen. Dit imposante werk dat Hendrik Andriessen in in 1918 op 26-jarige leeftijd componeerde is een van zijn belangrijkste orgelwerken en wordt in binnen- en buitenland veel gespeeld. De eerste uitvoering van Fête-Dieu vond plaats op 17 juli 1919 door stadsorganist Louis Robert in de Grote Kerk te Haarlem. Enkele jaren later, in 1923, werkte Andriessen het werk grondig om. Pas in 1972, 54 jaar na het ontstaan, achtte Andriessen de tijd rijp dit werk te publiceren.

De twee autografen van 1923 en 1972 bevinden zich in het Nederlands Muziek Instituut te Den Haag, het manuscript van 1918 echter is bij een brand verloren gegaan.

Behalve de twee genoemde handschriften is er een derde handschrift, dat door Jan Vollaerts SJ, een leerling van Andriessen en later directeur van de Kerkmuziekschool in Utrecht, vrijwel zeker aan het begin van de jaren ’20 is vervaardigd. Daarvoor zijn wij Vollaerts veel dank verschuldigd, want met dit afschrift, dat Andriessen zelf in zijn bezit had, is de originele 1918-versie van Fête-Dieu behouden gebleven. Het vormde in 1972 het uitgangspunt voor de definitieve versie. Ook het Vollaerts-afschrift bevindt zich in Den Haag.

Nu, weer 44 jaar later, was een herdruk noodzakelijk, niet alleen omdat de publicatie van 1972 veel ongerechtigheden en slordigheden bevatte maar ook omdat we inmiddels kennis hebben kunnen nemen van de drie genoemde handschriften. Een nauwkeurige vergelijking daarvan door Caecilia Andriessen, dochter van de componist, en mij heeft geleid tot een nieuwe partituur waarin fouten zijn gecorrigeerd, fraseringen en articulaties zijn verbeterd en aangevuld, en zelfs een enkele noot is toegevoegd. Het spreekt vanzelf dat Donemus heeft gezorgd voor een prachtige lay-out.

Met veel genoegen maak ik iedereen dan ook attent op deze nieuwe druk van Fête-Dieu, waarin de bedoelingen van de componist optimaal tot hun recht komen. Op de site van Donemus https://webshop.donemus.nl/action/front/sheetmusic/3755 kan men het volledige voorwoord lezen en enkele pagina’s van de partituur inzien.

Artikelen
Tegelijk maakt Lourens Stuifbergen van de gelegenheid gebruik vier artikelen over het orgeloeuvre van Hendrik Andriessen en Albert de Klerk aan te kondigen, die in het kader van het Andriessen/De Klerk jaar 2017 tussen maart en september volgend jaar in ‘Het Orgel’ zullen verschijnen. Aan de orde komen respectievelijk  Fête-Dieu en de Quatre Chorals (1913-1921) van Andriessen, en de Tres Meditationes Sacrae (1992/93) van De Klerk. In de artikelen passeren de recensies na de premières de revue, worden analyses gemaakt en de verschillende handschriften van de werken met elkaar vergeleken, en uit nooit gepubliceerde versies voorbeelden getoond.

In ‘De Orgelvriend’ worden in de loop van het komende jaar eveneens de Tien Orgelwerken (1944/45) van Albert de Klerk besproken, die Boeijenga binnenkort zal publiceren. 
Lourens Stuifbergen