Impressie van de viering op 21 april 2007 te 's-Hertogenbosch
(De foto's zijn gemaakt door Arno Eliëns)

Om 10.30 uur begon de dag met een feestelijk Eucharistieviering
in de St.-Jan Kathedraal.

Celebrant was Dr Fons Kurris

De Schola Cantorum "Die Sangeren Onser Liever Vrouwen" onder leiding van Jeroen Felix zong de Missa S.Papae Pii decimi van in leven erelid Albert de Klerk.

Organist Maurice Pirenne speelde o.a. werken van onze drie ereleden Bernard Bartelink, Kees Bornewasser en Louis Toebosch.

 
St.Jan
 
 
St.Jan

 

St.Jan

 

 

 

Na de viering begaf iedereen zich naar het klooster Mariënburg aan de Sint Janssingel.

Na het versterken van de inwendige mens kon worden begonnen met de jaarvergadering.

Foto rechts: het bestuur achter de vergadertafel.

bestuur
vergadering
vergadering
 

 

 

Als derde onderdeel van de dag stond het symposium "Schoonheid, spiritualiteit en liturgie" op het programma.

Een drietal sprekers lieten hun licht schijnen over een aantal interessante onderwerpen.

symposium
symposium

Is schoonheid universeel ?

Deze vraag werd behandeld door Mgr.Dr. A. Kurris,
pastoor van de basiliek O.L.Vrouw Sterre der Zee in Maastricht.

Prof.dr. Anton Vernooij pr, emeritus bijzonder hoogleraar liturgische muziek aan de Universiteit van Tilburg hield een betoog:

"Over een nieuwe en eigentijdse esthetiek van liturgische muziek vandaag"

symposium

symposium
Siem Groot en Sibbe de Blaauw

Als laatste spreker kwam aan het woord prof.dr.Sibbe de Blaauw, hoogleraar vroegchristelijke kunst en architectuur aan de Radboud Universiteit Nijmengen .

Zijn betoog, voorzien van lichtbeelden, had als onderwerp:
"Schoonheid in historische perspectief"

Tot slot konden vragen worden gesteld en gediscusieerd o.l.v. Siem Groot, stafmedewerker RK-kerkmuziek bij Kunstfactor-Unisono.