Agenda

Van 17-26 wordt in Utrecht het Zangersfestival Europa Cantat gehouden.

http://www.europacantatutrecht.nl/home.php?l=nederlands

Op zaterdag 9 mei om 20.00 u vindt in de Jacobikerk te Utrecht de Nederlandse première van het  Stabat Mater van Carl Jenkins plaats door het Toonkunstkoor Zeist. Karl Jenkins, op dit moment zonder twijfel de meest populaire Engelse componist, laat zich voor zijn composities vaak inspireren door niet-westerse culturen. Voor zijn Stabat Mater heeft hij de christelijke tekst, bekend van de vele bewerkingen door componisten als Palestrina, Pergolesi, Vivaldi, Haydn en Verdi, vermengd met invloeden uit het Midden-Oosten.

De ISOK wil gecommitteerden voor de kerkmuziek en andere deskundigen op het terrein van de opleiding kerkmuziek van harte uitnodigen
• op zaterdag 21 maart 2009 van 10.00 tot 14.00 uur;
• op een nog nader te bepalen locatie in Utrecht.
De inloop is vanaf 9.30 uur. De ISOK biedt u een lunch aan om 13.00 uur.
Aanmelding gaarne vóór vrijdag 13 maart 2009 op isok@pkn.nl

Thema: vernieuwende uitvaartliturgie De werkgroep Korendagen Gelderland-Oost organiseert op zaterdag 14 maart een korendag over vernieuwende uitvaartliturgie. Onder leiding van Marga Roelofs wordt een aantal gezangen geoefend die van toevoeging zijn op het bestaande repertoire. Organist is Jan Offenberg.

Wanneer: zaterdag 14 maart 2009
Tijd: 10:30 - 13:00 uur
Waar: H. Calixtuskerk, Kerkwal 8, Groenlo
Kosten: € 4,- (inclusief materiaal en koffie/thee en kleine lunch)

Aanmelding: Secretariaat Sint Ludger, Rapenburgsestraat 21, 7131 CW Lichtenvoorde.
E-mail: secretariaat@pvludger.nl Opgave graag vóór 7 maart 2009.

Bron: Digitale Nieuwsbrief NSGV aartsbisdom, februari 2009

Op zaterdag 14 maart 2009 wordt van 10:00 tot 16:00 uur een lieddag gegeven door Houtens middenkoor Cantilene. Het thema is "De schepping". Op het programma staan liederen van Huub Oosterhuis op muziek van onder andere Tom Löwenthal en Antoine Oomen. Dirigent is Ronald van Eunen, begeleiding Henri Heuvelmans. wanneer zaterdag 14 maart 2009 tijd 10:00 - 16:00 uur.

Waar: OLV ten hemelopneming, Loerikseweg 12, Houten
Kosten: € 10,- (incl. partituren. Lunch zelf meenemen)
Aanmelding via de organisatie: 030-637 12 84, e-mail: lieddaghouten@gmail.com

Bron: Digitale Nieuwsbrief NSGV aartsbisdom, februari 2009

HERDENKINGSCONCERT MAURICE PIRENNE
Concert 14 maart door Het Brabants Kamerkoor en Rob Nederlof, organist
Uitgave composities van Maurice Pirenne

14 maart, precies een jaar geleden, overleed priester-musicus Maurice Pirenne uit Rosmalen. Reden voor de Stichting Maurice Pirenne om op zaterdag 14 maart aanstaande een herdenkingsconcert te organiseren in de Sint-Cathrienkerk aan de Kruisbroedershof te ’s-Hertogenbosch. 
 

Om koren, dirigenten, organisten en overige belangstellenden gemakkelijk toegang te verschaffen tot de muziek van Pirenne, is er een flyer met informatie ontwikkeld, alsmede een uitgebreide website www.stichtingmauricepirenne.nl waar het leven en de werken van de priester-musicus staan beschreven en waar staat hoe en waar partituren of cd’s besteld kunnen worden. Op zaterdag 14 maart 20.15 uur vindt in de St. Catrienkerk te ’s-Hertogenbosch een concert plaats m.m.v. het Brabants Kamerkoor en Rob Nederlof met werken van Maurice Pirenne.

Bron: DSGV Den Bosch, Nieuwsbrief, jaargang 3, nummer 2 - februari 2009

Op 6 en 7 juni 2009 vindt weer het inmiddels vermaarde Jongerenkorenfestival in Rijsbergen plaats. Tegelijkertijd is daar dan ook het Nationaal kampioenschap voor Kinderkoren. Inschrijven is nog mogelijk tot 15 februari aanstaande. Kijk op www.korenfestivalrijsbergen.nl voor meer informatie.

Bron: DSGV Den Bosch, Nieuwsbrief, jaargang 3, nummer 2 - februari 2009

 

Zangdag Veghel: Tom Löwenthal De zangdag in Veghel zal geheel staan in het teken van composities van Tom Löwenthal, die zijn liederen zelf zal instuderen! Noteert u nu alvast de datum: zaterdag 14 november 2009.

Bron: DSGV Den Bosch, Nieuwsbrief, jaargang 3, nummer 2 - februari 2009

Ieder jaar organiseert het Centrum voor de Amateurkust op de zaterdag na Pasen een dag die speciaal bedoeld is voor dirigenten (in spe) onder de titel 'Afkijken bij de meester'. In 2009 vindt deze dag dus plaats op zaterdag 18 april. De meester is dit jaar Kees Doevendans, bekend van de voormalige dirigentencursussen van de Gregoriusvereniging en momenteel van het Centrum voor Amateurkunst; hij is als kerkmusicus werkzaam in Sint-Oedenrode. De dirigentendag wordt gehouden van 10.00 -15.00 uur in de Emmauskerk aan de Boschmeersingel 26 te ’s-Hertogenbosch.

Aanmelden kan via nsgv@bisdomdenbosch.nl. Meld ook tot welke stemgroep u behoort! We vragen u de deelnamekosten van € 8,00 (inclusief lunch) over te maken op bankrekening 11 25 236 t.n.v. de Penningmeester St.-Gregoriusvereniging, Schijndel, o.v.v. dirigentendag 18 april 2009. Als u belangstelling hebt om aan een dirigentencursus van het Centrum voor Amateurkunst mee te doen, dan kunt u tijdens deze dag een toets laten afnemen om te kijken op welk niveau u kunt instappen.

Bij het Centrum voor Amateurkunst start een nieuwe koordirectiecursus op zaterdag 7 maart 2009. In Oss en Breda hebben kort geleden 22 cursisten de Oriëntatiecursus afgerond. Als vervolg hierop start vanaf zaterdag 7 maart a.s. in Tilburg een Basiscursus 1. Parallel hieraan wordt ook een cursus Voorbereiding MDO aangeboden. Neem voor meer informatie of een inschrijfformulier contact op met consulent vocale muziek Ramon van den Boom, via rvandenboom@cvakunst.nl of 013 536 39 36. Toelatingstoetsen 18 april 2009. Heb je belangstelling voor het volgen van een cursus koordirectie, maar weet je niet precies op welk niveau je kunt instappen? Op zaterdag 18 april a.s., tijdens de dag ´Afkijken bij de Meester´ (zie boven) kun je je laten toetsen. Meedoen? Schrijf dan een berichtje aan de consulent vocale muziek (zie hierboven) of meld het bij je aanmelding voor de dirigentendag bij ons bureau.

Bron: DSGV Den Bosch, Nieuwsbrief, jaargang 3, nummer 2 - februari 2009

 

 UITNODIGING

De NSGV is verhuisd. Het landelijk secretariaat en het documentatiecentrum Nederlandstalige Kerkmuziek hebben twee mooie ruimtes in het nieuwe gebouw van Kunstfactor aan de Kromme Nieuwegracht 66 in Utrecht. Wij zouden het leuk vinden u daar te ontmoeten en daarom organiseren wij een

Repertoiredag   -   Open huis
op vrijdag 5 juni 2009 van 13.00 tot 21.00 uur 

U bent op elk moment van deze middag en avond welkom om allerlei bundels, partituren en andere uitgaven op het gebied van liturgie en kerkmuziek in te zien en om samen met een pianist (nieuwe) gezangen door te zingen. 

Wij stellen het op prijs als u zich van te voren aanmeldt (indien mogelijk vóór 26 mei 2009) het liefst via ons e-mailadres: info@nsgv.nl. Er zijn geen kosten verbonden aan uw komst. Na aanmelding ontvangt u van ons een formulier waarop u kunt aangeven naar welke muziek uw voorkeur uitgaat. We sturen u dan ook een routebeschrijving vanaf het Centraal Station in Utrecht.  

U bent van harte welkom, de koffie en thee staan klaar!

Namens de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging,  

Annelies Combecher, documentaliste
Marion Koster, bureausecretaris
Harrie Muskens, medewerker documentatiecentrum  

Nederlandse Sint-Gregoriusverenigingorganisatie voor r.k. kerkmuziek
Landelijk secretariaat
Kromme Nieuwegracht 66
3512 HL  Utrecht
Telefoon: (030) 233 10 10
info@nsgv.nl

www.nsgv.nl

Op vrijdag 19 juni 2009 om 10.15 u vergadert het KDOV bestuur te Utrecht.

Het derde Nederlands Gregoriaans Festival zal opnieuw in Ravenstein worden georganiseerd en wel op 29 en 30 mei 2010 (dit is het eerste weekend na Pinksteren)

Concert door strijkorkest ACcordes, zondag 29 november.
Dit concert zal plaatsvinden in de Josephkerk te Haarlem als slot van de jubileumactiviteiten.  ACcordes o.l.v. Ton van Eck verzorgt dit concert, samen met enkele professionele solisten. Het programma omvat werken van Hendrik Andriessen: de Chromatische Variaties voor solo-kwartet en strijkorkest, de Variaties en Fuga op een thema van Johann Kuhnau ( de bekende  Kuhnau variaties) en het Concert Spirituel voor fluit, hobo, viool en cello.
Van Albert de Klerk wordt gespeeld het Concert voor orgelpositief en strijkorkest.
Zondag 29 november: 15.00 uur. Sint Josephkerk Haarlem.

Bron: Andriessen/De Klerk Stichting, Haarlem
Voor informatie of contact: Adk99stichting@cs.com  of  telefoon 023-5516877

Workshop voor amateurmusici, zaterdag 3 oktober.
In dit jubileumjaar hebben we ook gedacht aan amateurmusici van alle leeftijden en met name aan hen die hun interesse voor de muziek in praktijk brengen in een koor, een orkest en/of in een studie aan een muziekschool. Zij kunnen op een bijzondere manier kennis maken met de componist Albert de Klerk. De workshop zal worden geleid door Bert Steinmann, hoboïst bij Holland Symfonia. De instrumentalisten en vocalisten die zich aanmelden zullen bereid moeten zijn ter voorbereiding ook thuis hiervoor te studeren. De workshop die een ochtend en een middag duurt wordt ’s avonds
afgesloten met een openbaar concert. Tijdens de workshop zal worden toegewerkt naar de gezamenlijke uitvoering van: Adagium – Suite voor koor en orkest en Cantabile voor orkest, twee werken van Albert de Klerk die zich uitstekend lenen voor dit interessante project. Met veel belangstelling zien we uit naar deze workshop en we zijn benieuwd naar het aantal en de kwaliteit van de deelnemers. De publieke uitvoering zal vervolgens plaatsvinden op zaterdagavond 3 oktober, 20.15 uur, Doopsgezinde Kerk (Frankestraat, Haarlem).

Bron: Andriessen/De Klerk Stichting, Haarlem
Voor informatie of contact: Adk99stichting@cs.com  of  telefoon 023-5516877

Zondag 10 mei: Orgelconcert: Leo van Doeselaar, zondag 10 mei 15:00 uur.
Leo van Doeselaar, organist en pianist, is een van de bekendste en succesvolste leerlingen van Albert de Klerk. In dit jubileumjaar mogen we u uitnodigen in de sfeervolle kerk van de H. Franciscus Xaverius, Singel 448 te Amsterdam, alom bekend als ‘De Krijtberg’. Het programma van Leo van Doeselaar zal bestaan uit composities van Hendrik Andriessen en Albert de Klerk en werken van andere Nederlandse componisten. Na afloop is er deurcollecte.

Bron: Andriessen/De Klerk Stichting, Haarlem

Voor informatie of contact: Adk99stichting@cs.com  of  telefoon 023-5516877

HAARLEM - 10 februari 2009 - In het kader van het 450-jarig bestaan van het Bisdom Haarlem-Amsterdam zal op 3 oktober een grote zangbijeenkomst voor kerkkoren gehouden worden in de Sint-Bavokathedraal te Haarlem. Tijdens deze korendag zal onder andere de Nicolaasmis van Jan Valkestijn geoefend worden. De mis is ter gelegenheid van dit jubileum gecomponeerd in opdracht van de Bisschop van Haarlem-Amsterdam, mgr. J.M. Punt, en kan uitgevoerd worden in diverse koorbezettingen (een-, twee- en driestemmig) met orgelbegeleiding. Het kerkvolk heeft zijn eigen stem en kan daarbij ondersteund worden door koperblazers.

Ordinarium - buitengewoon mooi!

Landelijke studie- en repertoiredag rond twee nieuwe ordinaria

Zaterdag 20 juni 2009, N.H. Grote Kerk, Kerkstraat 20 te 's-Hertogenbosch
Op de landelijke studie- en repertoiredag van de Nederlandse Sint-Gregoriusvereniging heeft u de unieke kans om al zingend kennis te maken met twee nieuwe 'missen': de Sint-Jansmis van Maurice Pirenne en een nieuwe 'mis' voor kinderkoor, jongerenkoor, gemengd koor, gemeenschap, orgel en piano op teksten van Jan Duin en muziek van Jan Raas.
De Schola Cantorum Die Sangeren Onser Liever Vrouwen van de Kathedrale Basiliek Sint-Jan te 's-Hertogenbosch verzorgt de koorgedeelten van deze werken, met de deelnemers wordt de partij voor allen ingestudeerd. Een aantal inleiders zal de werken nader toelichten en ingaan op nieuwe ontwikkelingen. 's Middags wordt een concert gegeven door de Schola Cantorum en organist Veronique van den Engh.