Afdrukken

[1]  Rechtspositiereglement kerkmusici (dirigenten & organisten) in bisdommen van de R.-K. kerkprovincie Nederland herziening van 1 januari 2019

[2]  Beleidsnota Kerkmusicus voor de Bisdommen van de R.K. Kerkprovincie in Nederland, oktober 2010