De KDOV is sinds 2008 een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en is als zodanig geregistreerd bij de Belastingdienst onder nummer RSIN 815676724.

U kunt het ANBI register van de Belastingdienst raadplegen; zoek daarbij op Katholieke Dirigenten- en Organisten Vereniging met als statutaire vestigingsplaats Utrecht.


Het hebben van een ANBI status heeft als belangrijkste voordeel:

• Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.

Voor u kan het van belang zijn om dit te weten, wanneer u overweegt om de KDOV schenkingen te willen doen.