De KDOV is sinds 2008 een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) en is als zodanig geregistreerd bij de Belastingdienst onder nummer RSIN 815676724.

Het hebben van een ANBI status heeft als belangrijkste voordeel:


• Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.


Voor u kan het van belang zijn om dit te weten, wanneer u overweegt om de KDOV schenkingen te willen doen.