[Is vervallen door de inwerkingtreding van de Wet Medische Keuringen per 1 januari 1998.]