Er zijn momenteel geen evenementen

Uncategorised

Van 21 augustus t/m 26 november 2021 worden in Den Haag alle orgelsymfonieën van Louis Vierne uitgevoerd. Vorig jaar was het 150 jaar geleden dat Louis Vierne (1870-1937) werd geboren. Een Haagse uitvoering van het complete symfonische werk van Vierne stond vorig jaar al gepland, maar vanwege de coronamaatregelen kon dit niet doorgaan. De organisatie, het Haags Orgel Kontakt, besloot om het een jaar op te schuiven.
In totaal staan er zeven concerten gepland, waarin de zes symfonieën en nog andere werken (o.a. voor orgel en koperblazers) worden uitgevoerd. Dit gebeurt op diverse locaties in Den Haag. De eerste concerten vinden plaats op zaterdag 21 augustus (16.00u) in de St. Agneskerk door Bert den Hertog (o.a. Symphonie 4) en zaterdag 4 september (20.15u) in de Grote Kerk door Ben van Oosten (o.a. Symphonie 3). Volgende concerten staan gepland op 25 september (Elandstraatkerk), 2 oktober (St. Jacobuskerk), 9 oktober (Lutherse Kerk) en 23 oktober (Waalse Kerk). Op vrijdagavond 26 november staat een bijzonder slotconcert gepland met Vierne’s 6e orgelsymfonie en de Messe Solennelle voor koor en orgel. Alle medewerkenden aan dit Vierne-project nemen een deel van deze avond voor hun rekening: Ben van Oosten, Jos Laus, Jos van der Kooy, Sander van den Houten, Bert den Hertog en Geerten van de Wetering.

Meer info over de programma’s, uitvoerenden, locaties en (eventueel) reserveren vooraf is te vinden op www.haagsorgelkontakt.nl

Louis Vierne en 1915

DEN HAAG - De Stichting Amici Cantus Gregoriani organiseert, in nauwe samenwerking met de afdeling Oude Muziek van het Koninklijk Conservatorium, een bijzondere Zomercursus Gregoriaans. Deze cursus vindt plaats van 23 tot en met 27 augustus 2021 in de Kloosterkerk in Den Haag.

De Zomercursus is zodanig ingericht dat zangers en dirigenten, muziekstudenten (aan conservatoria en universiteiten) en jonge wetenschappers in diverse ervaringsniveaus kunnen deelnemen. Er wordt gewerkt in 4 groepen, 2 groepen voor zangers en 2 voor dirigenten, beide opgesplitst in basis en gevorderd. Uiteenlopende benaderingen van het gregoriaans komen aan bod, met speciale aandacht voor recente onderzoeksresultaten. De cursus wordt afgesloten met een concert door docenten (& friends), waarin gregoriaans en polyfonie worden gecombineerd, en met een slotpresentatie waarin de cursisten zij aan zij met docenten optreden. Er wordt gestreefd naar 80-100 deelnemers uit binnen- en buitenland.

Meer informatie en aanmelding

Interview (Youtube) van Marjolein Verburg met Anthony Zielhorst over deze bijzondere zomercursus.

 

Den Bosch - In 2018 is het 10 jaar geleden dat Maurice Pirenne overleed. Daarmee is het tevens 10 jaar geleden dat de Stichting Maurice Pirenne werd opgericht. Mede daarom is er op zondag 3 juni een "In memoriam concert" in de Abdij van Berne te Heeswijk. Uitvoerenden zijn Veronique van den Engh - organist - met medewerking van de Schola Iuventatis o.l.v. Jeroen Felix. Het concert vind plaats in reeks Berne Abdijconcerten.

Op het programma staan werken van Pirenne en van Britse componisten als Britten, Chillcot, Hurford en Stanford. Het concert in de Abdijkerk begint om 16.00 uur. De entree bedraag EUR 10,--. Zie voor het volledige programma de website www.mauricepirenne.nl.

De honoreringsbedragen op uurbasis (bruto) in EUR zijn per 1 januari 2017 met 0,9% verhoogd. Tevens is er een trede 10 voor het aantal dienstjaren toegevoegd. De bedragen zijn als volgt vastgesteld:

     Dirigent of organist     Dirigent en organist
   Bev. III  Bev. II  Bev. I    Bev. III  Bev. II Bev. I
Dienstjaren              
1 20,55 23,70 26,60   31,90 36,90 41,90
2 21,05 24,50 27,60   32,00 37,75 43,00
3 21,60 25,30 28,65   33,50 38,60 44,00
4 22,15 26,15 29,70   34,10 39,50 45,10
5 22,65 26,95 30,75   34,65 40,30 46,15
6 23,20 27,70 31,90   35,15 41,10 47,25
7 23,70 28,50 32,90   35,65 42,00 48,30
8 24,20 29,25 33,95   36,15 42,85 49,30
9 24,70 30,00 35,00   36,70 43,65 50,30
10 of meer 25,20 30,75 36,05   37,25 44,45 51,30

 In overleg tussen de door de bisschoppen gemandateerde economen met de KDOV en de voormalige KNTV is per 1 januari 2012 voor de kerkmusici met de bevoegdheid I, II en III een honorering afgesproken met een uitloop naar uiteindelijk 10 dienstjaren, op basis van anciënniteit. Voor in 2017 in dienst tredende kerkmusici betekent dit dat zij in trede 1 (Dienstjaar 1) beginnen. Voor kerkmusici die reeds per 1 januari 2012 in dienst waren is nu trede 10 (Dienstjaar 10 of meer) van toepassing.


Groep A en B kennen alleen de reguliere verhoging (geen dienstjaren).

  Dirigent of organist Dirigent en organist
Groep A 19,25 28,80
Groep B 13,05 19,25

 

 

HAARLEM - Het 15de Internationale César Franck Concours zal plaatsvinden op 16, 18 en 20 mei 2017 in de Kathedrale Basiliek St. Bavo in Haarlem op het Willibrordusorgel (Adema, 1923/1949/1971/1978, 81/IV/P). Thema:  César Franck & Camille Saint-Saëns.
Dit keer zullen de werken van Franck worden gecombineerd met die van Camille Saint-Saëns.
Nadere inlichtingen zijn ook te vinden op de website: www.cesarfranckconcours.nl

Deelname staat open voor organisten die tenminste hun 'bachelor' examen met goed gevolg hebben afgelegd of een gelijkwaardige graad aan een muziekvakopleiding hebben behaald.

Van harte nodigt de Werkgroep voor Kerkmuziek u uit voor de 66ste Koorweek voor Kerkmuziek in Huize Elizabeth te Denekamp van maandag 25 juli tot en met zondag 31 juli 2016.
Ook dit jaar wordt in de geriefelijke accommodatie en de mooie omgeving van het Franciscaner klooster in Denekamp oude en hedendaagse kerkmuziek ingestudeerd. De week staat onder leiding van professionele dirigenten: Hans Jansen (Den Haag) en Tymen Jan Bronda (Groningen).

UTRECHT - Op zaterdag 11 juni is er wederom een lieddag van het Johannescentrum. Men start om 10.30u (inloop vanaf 10u.). De dag eindigt tegen 16.30.
Onder leiding van Wick Gispen wordt al zingend kennis gemaakt met de nieuwe oecumenische liedbundel ‘Zangen van Zoeken en Zien’. Het centrale thema is schepping.
Chris van Bruggen is deze dag gast en zal onder meer vertellen over het ontstaan van de bundel. Tevens zal hij de begeleidingsbundel presenteren.

Recent publiceerde het Vaticaan op gezag van paus Franciscus de tweede, herziene uitgave van de “Ordo cantus officii”, met verwijzingen naar Latijnse gezangen voor het getijdengebed ("Liturgia horarum") voor de lezingendienst, laudes, terts, sext en noon, alsook voor de vespers en de completen. Deze Latijnse uitgave, waartoe al in 2008 een aanzet gegeven was vanuit kennisname van oude manuscripten, vervangt de editie van de “Ordo cantus officii” uit 1983. Het gaat om een overzicht van de zangteksten met verwijzing naar vindplaatsen van toonzettingen in andere bronnen. De “Ordo cantus officii” zelf bevat geen toonzettingen, maar is eerder een directorium of repertorium van vindplaatsen voor de Latijnse zang van het goddelijk officie, vooral voor de hymne, antifonen en responsorial.

DEN HAAG - Een dag lang het volledige getijdengebed, alles in het gregoriaans. Dat is, kort samengevat, de Nationale Getijdendag 2016 in de Haagse Kloosterkerk. Op zaterdag 18 juni 2016 zullen schola's uit verschillende hoeken van het land van zich laten horen, van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. De verschillende getijden worden afgewisseld met lezingen, scratches en meer. Plaats van uitvoering is de historische Kloosterkerk, die vroeger onderdeel van een Dominicaner klooster was.

Zie het programma:

http://www.nationalegetijdendag.nl

De precieze tijden kunnen nog veranderen, dus check tzt het programma.

 

AERDENHOUT – Op 26 april 2016 is Klaas Warmerdam als organist van de St. Adalbertuskerk in Aerdenhout onderscheiden als Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Schneiders sprak: “Mijnheer Van Warmerdam, ik vrees dat u onmisbaar bent. Dankzij u , uw enthousiasme en inspiratie en het feit dat u geen repetitie overslaat, is er nog steeds een koor in de Adalbertuskerk te Spaarndam, dat de diensten ondersteunt. Uw enorme toewijding hebben veel mensen gelukkig gemaakt en wij zijn u daar dankbaar voor.”
Niet alleen Klaas van Warmerdam, maar ook zijn vrouw ontving de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau voor haar vele parochiewerkzaamheden.

VAALBEEK BIJ LEUVEN (B) - Naar aanleiding van het tienjarig bestaan van de liedbundel Zingt Jubilate organiseert Koor en Stem van 17-19 augustus 2016 in La Foresta te Blanden (Vaalbeek bij Leuven) een colloquium over liturgische muziek in Vlaanderen met de titel “Een stem om U te danken”. Dit colloquium richt zich op iedereen die verantwoordelijkheid draagt bij de muzikale vormgeving van de liturgie en is bedoeld voor voorgangers, koor¬dirigenten, organisten, psalmisten, contores en leden van liturgische werkgroepen. Wij willen vooruitblikken en nadenken over de inhoud en het functioneren van liturgische muziek in de samenleving van vanaag en morgen. Het programma bestaat uit lezingen, workshops, groepsgesprekken en samenzang met oude en nieuwe liederen. Aan het evenement werken mee o.a. Ignace Thevelein, Anton Vernooij, Jos Bielen, Richard Bot.
Inschrijven en verder informatie kan via www.colloquium.koorenstem.be.

UTRECHT - Dit jaar vindt de 50e editie van de succesvolle Kurt thomascursus plaats. Een onderdeel van de Kurt Thomas Cursus koordirectie 2016, a.s. zomer in Utrecht, is de groep Gregoriaans, bedoeld voor dirigenten én zangers.  De cursus wordt gehouden van 8 -16 juli in het Utrechts Conservatorium
Docent Simone van den Dool (voorheen Pannes) zal aan de liefhebber achtergronden en praktijk van het dirigeren en zingen van Gregoriaanse muziek behandelen.
Wie zich wil ontwikkelen in het beoefenen van Gregoriaanse muziek wordt van harte uitgenodigd zich aan te melden voor deelname.

De SLSK heeft jarenlang een rol gespeeld bij de verdeling van overheidssubsidies over de diverse organisaties die actief zijn op het terrein van de kerkmuziek. Na het wegvallen van deze functie is getracht een platformfunctie te gaan vervullen, waarvoor de tijd echter nog niet rijp bleek te zijn. Aansluitend is de SLSK gedurende een reeks van jaren voor het resterende vermogen als fondsbeheerder opgetreden en zijn subsidies verleend aan kerkmuzikale projecten gericht op educatie van amateurkerkmusici. Wellicht mede als gevolg van het beperkte aantal activiteiten op dat gebied is het aantal aanvragen om financiële ondersteuning nog slechts zeer gering.

Enkele dagen geleden zijn bij Herman Zengerink/Ascolta in Houten herdrukken verschenen van een groot aantal orgelwerken van Hendrik Andriessen. Deze edities kwamen tot stand in samenwerking met de Andriessen/De Klerk Stichting te Haarlem.
 
Hendrik Andriessen
1. Deuxième Choral 1916/1965 – derde druk
2. Intermezzi II 1939-1943 – achtste druk
3. Aria (1944) – tweede druk
4. Thema met variaties (1949) – twaalfde druk
5. Quattro Studi (1953) – vierde druk
6. Toccata (1917) – tiende druk
7. Sonata da Chiesa (1927) – veertiende druk
8. Passacaglia (1929) – zesde druk
 

HAARLEM - Onder auspiciën van onze Stichting zijn bij uitgeverij Donemus twee composities van Hendrik Andriessen verschenen. Het betreft La Vierge à midi (1952/1966) voor mezzo – sopraan en orgel (tekst: Paul Claudel), en L’histoire de l’enfant de Dieu (1019) voor sopraan, tenor, vierstemmig koor en orkest (tekst: Pierre Kemp). De uitgave kwam mede tot stand na nauwkeurig onderzoek door Lourens Stuifbergen. Hij geeft in het voorwoord van La Vierge à midi aan dat van dit werk twee originele manuscripten bestaan, respectievelijk uit 1952 en 1966. De eerste versie, voor zangstem en orgel, droeg Andriessen op aan zijn oudste dochter Gesina. In de versie van 1966 (opgedragen aan de mezzosopraan Elisabeth Cooymans) is de orgelpartij bewerkt voor fluit, hobo, hoorn en strijkers.

De Kerkelijke Stichting St. Gregorius in het bisdom Haarlem-Amsterdam diocesane organisatie voor r.-k. kerkmuziek organiseert in het voorjaar 2016 drie studie-/contactdagen voor organisten op 12 maart in Amsterdam (Mozes en Aäron), 9 april in Schagen (St. Christoforus) en 21 mei in Assendelft (H. Odulphus).

-- IS AFGELAST -- HILVERSUM - De inschrijving voor het concours kerkkoren is geopend. Wie mee wil doen aan het concours voor kerkkoren op zaterdag 23 april a.s. in de Sint-Vituskerk in Hilversum, kan zich vanaf nu tot 1 maart a.s. inschrijven. Maximaal 15 koren kunnen meedoen en er zijn diverse prijzen te verdienen. Ieder koor krijgt een rapport met suggesties ter verbetering.

In 2008 organiseerde de KSSG in Haarlem een concours voor kerkkoren waar veel koren aan deelnamen. Op zaterdag 23 april 2016 is er weer een concours, maar dan in de Sint-Vituskerk in Hilversum: alle kerkkoren (jongerenkoren, middenkoren, gemengde koren, etc.) zijn welkom op dit grootse zangfestijn. (Voor kinderkoren zal de DSSG in het voorjaar van 2017 een afzonderlijk concours organiseren). Er zijn meerdere prijzen te verdienen en elk koor krijgt een juryrapport met o.a. tips voor verbetering van de kwaliteit.

Folder. Aanmelden kan tot 1 maart 2016. Inschrijfformulier

KSSG Haarlem-Amsterdam