Home | Salaristabel kerkmusici
Logo
Salaris
Salarissen kerkmusici 2015 PDF Afdrukken E-mailadres
donderdag 15 januari 2015 00:00

De honoreringsbedragen op uurbasis (bruto) in EUR zijn per 1 januari 2015 met 0,9 % verhoogd. Tevens is er een trede 8 voor het aantal dienstjaren toegevoegd. De bedragen zijn als volgt vastgesteld:

Dirigent of organist Dirigent en organist
Dienstjaren Bev. III Bev. II Bev. I Bev. III Bev. II Bev. I
1 20,15 23,25 26,10 31,30 36,20 41,10
2 20,65 24,05 27,10 31,40 37,05 42,20
3 21,20 24,80 28,10 32,90 37,90 43,20
4 21,75 25,65 29,15 33,45 38,75 44,25
5 22,25 26,45 30,20 34,00 39,55 45,30
6 22,75 27,20 31,30 34,50 40,35 46,35
7 23,25 27,95 32,30 35,00 41,20 47,35
8 of meer 23,75 28,70 33,30 35,50 42,05 48,35

In overleg tussen de door de bisschoppen gemandateerde economen met de KDOV en de KNTV is per 1 januari 2012 voor de kerkmusici met de bevoegdheid I, II en III een honorering afgesproken met een uitloop naar 10 dienstjaren, op basis van anciënniteit. Voor in 2015 in dienst tredende kerkmusici betekent dit dat zij in trede 1 (Dienstjaar 1) beginnen. Voor kerkmusici die reeds per 1 januari 2012 in dienst waren is nu trede 8 (Dienstjaar 8 of meer) van toepassing. In de komende twee jaren wordt nog jaarlijks een nieuwe trede toegevoegd. 

Groep A en B kennen alleen de reguliere verhoging (geen dienstjaren).

Dirigent of organist Dirigent en organist
Groep A 18,90 28,25
Groep B 12,80 18,90
 
Salarissen kerkmusici 2014 PDF Afdrukken E-mailadres
woensdag 15 januari 2014 00:00

De honoreringsbedragen op uurbasis (bruto) in EUR zijn per 1 januari 2014 met 1,3 % verhoogd. Tevens is er een trede 7 voor het aantal dienstjaren toegevoegd. De bedragen zijn als volgt vastgesteld:

Dirigent of organist Dirigent en organist
Dienstjaren Bev. III Bev. II Bev. I Bev. III Bev. II Bev. I
1 19,95 23,05 25,85 31,00 35,90 40,75
2 20,45 23,85 26,85 31,10 36,70 41,80
3 21,00 24,60 27,85 32,60 37,55 42,80
4 21,55 25,40 28,90 33,15 38,40 43,85
5 22,05 26,20 29,95 33,70 39,20 44,90
6 22,55 26,95 31,00 34,20 40,00 45,95
7 of meer 23,05 27,70 32,00 34,70 40,85 46,95

In overleg tussen de door de bisschoppen gemandateerde economen met de KDOV en de KNTV is per 1 januari 2012 voor de kerkmusici met de bevoegdheid I, II en III een honorering afgesproken met een uitloop naar 10 dienstjaren, op basis van anciënniteit. Voor in 2014 in dienst tredende kerkmusici betekent dit dat zij in trede 1 (Dienstjaar 1) beginnen. Voor kerkmusici die reeds per 1 januari 2012 in dienst waren is nu trede 7 (Dienstjaar 7 of meer) van toepassing. In de komende drie jaren wordt nog jaarlijks een nieuwe trede toegevoegd. Dit betekent dat er vanaf 2013 voor alle kerkmusici naast de geïndexeerde verhoging een extra salarisverhoging op basis van anciënniteit van toepassing zal zijn. Groep A en B kennen alleen de reguliere verhoging.

Dirigent of organist Dirigent en organist
Groep A 18,75 28,00
Groep B 12,70 18,75
 
Salarissen kerkmusici 2013 PDF Afdrukken E-mailadres
maandag 21 januari 2013 00:00

De honoreringsbedragen op uurbasis (bruto) in EUR zijn per 1 januari 2013 met 2,1 % verhoogd. Tevens is er een trede 6 voor het aantal dienstjaren toegevoegd. Deze trede leidt tot een extra salarisverhoging voor kerkmusici met 6 of meer dienstjaren. De bedragen zijn als volgt vastgesteld:

Dirigent of organist Dirigent en organist
Dienstjaren Bev. III Bev. II Bev. I Bev. III Bev. II Bev. I
1 19,70 22,75 25,45 30,60 35,45 40,25
2 20,20 23,55 26,50 30,70 36,25 41,25
3 20,75 24,30 27,50 32,20 37,05 42,25
4 21,25 25,05 28,55 32,70 37,90 43,30
5 21,75 25,85 29,55 33,25 38,70 44,30
6 of meer 22,25 26,60 30,60 33,75 39,50 45,35

In overleg tussen de door de bisschoppen gemandateerde economen met de KDOV en de KNTV is per 1 januari 2012 voor de kerkmusici met de bevoegdheid I, II en III een honorering afgesproken met een uitloop naar 10 dienstjaren, op basis van anciënniteit. Voor in 2013 in dienst tredende kerkmusici betekent dit dat zij in trede 1 (Dienstjaar 1) beginnen. Voor reeds in dienst zijnde kerkmusici is trede 6 (Dienstjaar 6 of meer) van toepassing. In de komende vier jaren wordt nog jaarlijks een nieuwe trede toegevoegd. Dit betekent dat er vanaf 2013 voor alle kerkmusici naast de geïndexeerde verhoging een extra salarisverhoging op basis van anciënniteit van toepassing zal zijn. Groep A en B kennen alleen de reguliere verhoging.

Dirigent of organist Dirigent en organist
Groep A              18,50                                        27,65 
Groep B              12,55                                        18,50


In 2013 wordt nadere invulling gegeven aan de rechtspositieregeling van de dirigenten en organisten. Zodra de rechtspositieregeling is aangepast, wordt u hieromtrent geïnformeerd.

 
Salarissen kerkmusici 2012 PDF Afdrukken E-mailadres
vrijdag 07 januari 2011 00:00

De honoreringsbedragen op uurbasis (bruto) in EUR zijn per 1 januari 2012 met 1,9 % verhoogd en als volgt vastgesteld:

Dirigent of organist Dirigent en organist
Dienstjaren Bev. III Bev. II Bev. I Bev. III Bev. II Bev. I
1 19,30 22,30 24,95 29,95 34,70 39,40
2 19,80 23,05 25,95 30,05 35,50 40,40
3 20,30 23,80 26,95 31,55 36,30 41,40
4 20,80 24,55 27,95 32,05 37,10 42,40
5 en meer 21,30 25,30 28,95 32,55 37,90 43,40

In overleg tussen de door de bisschoppen gemandateerde economen met de KDOV en de KNTV is per 1 januari 2012 voor de kerkmusici met de bevoegdheid I, II en III een honorering afgesproken met een uitloop naar 10 dienstjaren, op basis van anciënniteit. Voor in 2012 in dienst tredende kerkmusici betekent dit dat zij in trede 1 (Dienstjaar 1) beginnen. Voor reeds in dienst zijnde kerkmusici is trede 5 (Dienstjaar 5 en meer) van toepassing. In de komende vijf jaren wordt jaarlijks een nieuwe trede toegevoegd. Dit betekent dat er vanaf 2013 voor alle kerkmusici naast de geïndexeerde verhoging een extra salarisverhoging op basis van anciënniteit van toepassing zal zijn. Groep A en B kennen alleen de reguliere verhoging.

Dirigent of organist Dirigent en organist
Groep A              18,10                                        27,10 
Groep B              12,30                                        18,10


In 2012 wordt nadere invulling gegeven aan de rechtspositieregeling van de dirigenten en organisten. Zodra de rechtspositieregeling is aangepast, wordt u hieromtrent geïnformeerd.