Onlangs heeft Donemus weer enkele werken van Hendrik Andriessen gepubliceerd. Het gaat enerzijds om werken die nog niet eerder verschenen waren, anderzijds om composities die ooit als manuscript-kopie waren uitgegeven. Het is verheugend dat Donemus in de gelegenheid was de reeks voort te zetten. 
Intussen zijn nu alle vocale Andriessen-werken in de Donemus-catalogus op geestelijke en wereldlijke teksten a cappella of met orgel/piano-begeleiding beschikbaar in een fraaie uitgave. Dat geldt ook voor een aantal werken met andere instrumentale begeleiding.

1. Veni Creator Spiritus (1912/1913) voor SATB en orgel
Ooit zei Hendrik Andriessen dat dit werk zijn eerste volwaardige compositie was. De eerste uitvoering vond waarschijnlijk plaats op 26 mei 1912 in de St. Josephkerk te Haarlem. Het ziet ernaar uit dat Andriessen het werk kort erna heeft herzien. Bestelnummer D 06371

2. In festo Nativitatis Beatae Mariae Virginis (1937) voor STB en orgel
Deze mis bestaat uit de wisselende gezangen Introitus, Graduale, Offertorium en Communio van het feest van Maria Geboorte op 8 september. De eerste uitvoering vond plaats op 8 september 1937 in de St. Laurentiuskerk te Alkmaar ter gelegenheid van de St. Gregoriusdag aldaar. De afzonderlijke delen kunnen als zelfstandige motet op elk Mariafeest worden uitgevoerd. Bestelnummer D 17877

3. Canzonetta (1963) voor fluit en harp
Hendrik Andriessen schreef al eerder voor deze combinatie. Dit melodieuze werk componeerde hij voor zijn kleindochter Eugénie van der Grinten en haar vriendin Veronica Reyns, die haar op de harp begeleidde. Bestelnummer D 17880

4. Canzonetta (1963) voor clavichord
Deze compositie schreef Hendrik Andriessen voor zijn dochter Caecilia die er op 21 december 1964 in Amsterdam de première van gaf. Bestelnummer D 02433

5. Sonate (1967) voor altviool en piano 
Er is al een korte eendelig Sonatine voor altviool en piano van Andriessen bekend uit 1924, mogelijk in oorsprong een cellowerk uit 1919. In 1967 componeerde hij deze volwaardige driedelige Sonate voor een familielid, een prachtig werk. Bestelnummer D 00217

6. Divertimento a cinque (1972) voor fluit, hobo, viool, altviool en cello

Dit werk is opgedragen aan het Gemini-ensemble, dat werd gevormd door Eugénie, Hen, Gijs en Frans van der Grinten, allen kleinkinderen van Hendrik Andriessen, en Maarten Veeze. Zij speelden de eerste uitvoering op 28 september 1972 in de Doelen in Rotterdam en hebben het werk daarna tientallen keren uitgevoerd. Bestelnummer D 02385

7. De Spiegel uit Venetië (1963-1965), muzikaal tafereel in één bedrijf voor solisten en orkest
De uitgave van de partituur van deze lichtvoetige opera, die vorig jaar tijdens het Andriessen/De Klerk Festival in Haarlem twee keer werd opgevoerd, vroeg wat meer tijd. Het is verheugend dat de partij nu beschikbaar is. Bestelnummer D 07421

Graag maakt Lourens Stuifbergen u nog attent op het volgende.

- De werkenlijsten van Hendrik Andriessen en Albert de Klerk zullen binnenkort een update krijgen. De afgelopen jaren zijn nieuwe werken gevonden, er is veel nog niet eerder gepubliceerd werk uitgegeven, en bij de voorbereidingen voor de concerten tijdens het Andriessen/De Klerk Festival zijn tientallen nieuwe gegevens boven water gekomen. Deze zullen zo veel mogelijk worden opgenomen. Ook zullen enkele ongerechtigheden worden gecorrigeerd.

- Onlangs werden twee onbekende eenstemmige liedmelodieën van Hendrik Andriessen aangetroffen in een Missie-zangbundelbundel, in 1949 uitgegeven door het Pauselijk Genootschap der H. Kindsheid.
1. O Jesuskind wij danken nu; 2. Trouw aan Jesus (Wij knielen aan Uw voeten).
Beide liederen zullen eveneens in de Andriessen-werkenlijst worden opgenomen.

- Vorige maand verscheen de prachtige cd De goddelijke routine van Gonny van der Maten, die onder meer het orgel bespeelt van de St. Josephkerk in Haarlem, waar Hendrik Andriessen en Albert de Klerk tientallen jaren werkzaam zijn geweest. Op deze cd zijn behalve werken van Messiaen en Daniel-Lesur composities te beluisteren van Hendrik Andriessen (Fête-Dieu), Albert de Klerk (Ricercare) en Louis Andriessen (De goddelijke routine).

Bron: Lourens Stuifbergen; 22 maart 2018