DEN BOSCH - De Nationale Raad voor Liturgie (NRL) heeft eerder dit jaar een eigen website gelanceerd: www.rkliturgie.nl. De website biedt nieuwsberichten over liturgische ontwikkelingen, vooral binnen de Beleidssector Liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie. Ook worden voor elke zondag liedsuggesties aangereikt en vindt men er liturgische achtergrondinformatie bij bijzondere liturgische dagen, tijden, riten en ceremonies, evenals toelichting bij sommige vroomheidsgebruiken. Tevens kan men zich abonneren op een gratis nieuwsbrief.