Zingen bij de bron - Zang- en bezinningsdag rond Ave Maria en Magnificat - Onze Lieve Vrouw ter Nood Heiloo
HEILOO - Op zaterdag 29 oktober 2016, de laatste zaterdag van de oktobermaand, die traditiegetrouw aan de Rozenkrans en daarmee dus aan Maria is toegewijd, zal een zang- en bezinningsdag worden gehouden rond de twee belangrijkste Maria-gezangen: het Ave Maria en het Magnificat. Deze dag is vooral bedoeld voor dirigenten en leden van kerkkoren en wordt gehouden in het diocesane heiligdom bij ‘het putje van Heiloo’, waar Maria een bron van gebed en inspiratie is voor velen.

Dagelijks wordt over de hele wereld ontelbare keren tot Maria gebeden met de vertrouwde woorden van het Weesgegroet. Vele malen is het Ave Maria getoonzet en veel composities zijn zeer geliefd bij mensen over de hele wereld, al zal niet iedereen de diepe spirituele achtergrond en betekenis van deze woorden beseffen.
Zr. Iuxta Crucem ssvm – als ‘Blauwe Zuster’ woonachtig in het diocesaan heiligdom in Heiloo – zal de deelnemers binnenvoeren in de rijkdom het Ave Maria en daarna zullen we met elkaar enkele toonzettingen, bekend en minder bekend, zingen en beluisteren, uiteraard in het Latijn, maar ook enkele Nederlandse versies.
Naast de vele liederen die geschreven zijn om Maria te begroeten en te eren, kennen we ook een lied van Maria. In zijn evangelie vertelt Lucas hoe Maria, als ze bij haar nicht Elisabeth op bezoek is, een lofzang aanheft dat begint met de woorden ‘Hoog verheft nu mijn ziel de Heer’, in het Latijn: ‘Magnificat anima mea Dominum’. Nog iedere dag wordt dit lied gezongen in het kerkelijk avondgebed, de vespers.
Liesbeth van Gool – schoolbegeleider, trainer, coach bij Identiteit & Zingeving – neemt de deelnemers mee in een diepere beleving van het Magnificat. Vanuit die beleving zullen zij de diverse toonzettingen van Maria’s lofzang ongetwijfeld anders gaan zingen!
Twee meerstemmige composities (een Ave Maria en een Magificat) zullen we speciaal instuderen voor het Lof waarmee deze zang- en bezinningsdag wordt afgesloten.
Dagindeling:
09.30 uur Aankomst en ontvangst deelnemers met koffie/thee in het Julianaklooster, Hoogeweg 65
10.00 uur Welkom en inleiding
Samen zingen van een bekend Marialied
10.15 uur Ave Maria – meditatie door Zr. Iuxta Crucem ssvm
10.30 uur Ave Maria – kennismaken met enkele toonzettingen en instuderen van één compositie voor het Lof
11.15 uur Koffie-/theepauze
11.45 uur Magnificat – meditatie door Liesbeth van Gool
12.00 uur Magnificat – kennismaken met enkele toonzettingen en instuderen van één compositie voor het Lof
12.45 uur Lunchpauze (De lunch wordt verzorgd)
13.30 uur Repetitie voor het Lof in de Bedevaartkapel 14.30 uur Theepauze
15.00 uur Lof. Liturgische viering van aanbidding en zang. Celebrant: Rector B.C. Beemster
15.45 uur Einde
De muzikale leiding van deze dag is in handen van Mark Heerink en Bert Stolwijk.
Het grootste deel van de dag zal plaatsvinden in het Julianaklooster, Hoogeweg 65, 1851 PJ Heiloo.
Parkeren kan alleen op het grote parkeerterrein aan de Kapellaan (deze staat met borden aangegeven).
Het heiligdom is ook per openbaar vervoer bereikbaar: neem vanuit Alkmaar om 09.13 uur bus 167 richting Castricum, aankomst om 09.28 uur bij bushalte Kapellaan, vandaar is het ca. 10 minuten lopen naar het Julianaklooster.
Kosten en aanmelding:
Aanmelden kan tot 1 oktober a.s. per e-mail: info@kssg.nl
Vermeld in de aanmelding de naam van het koor, het aantal deelnemers en de naam van de contactpersoon.
Als bijdrage in de onkosten vragen we van de deelnemers € 15,00. Dit bedrag is inclusief koffie, thee en lunch.
We vragen om dit bedrag (of een veelvoud daarvan) tegelijk met de aanmelding over te maken op bankrekeningnummer: NL41 INGB 0006 7299 18 t.n.v. Kerkelijke Stichting St. Gregorius onder vermelding van ‘Zangdag Heiloo’ en – als u met een groep gaat – de naam van het koor en/of de contactpersoon, alsmede het aantal deelnemers.
De aanmelding is pas definitief als de deelnemersbijdrage door ons is ontvangen.
Deze zang- en bezinningsdag wordt georganiseerd door de Kerkelijke Stichting St. Gregorius in het bisdom Haarlem-Amsterdam (KSSG H-A) en het Diocesaan heiligdom Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo.