No events found.

Een cursus voor voorgangers in een diverse kerkmuzikale situatie
In veel kerkgemeenschappen wordt uit meer dan één bundel gezongen. Waar een beamer wordt gebruikt, verschijnen liederen uit allerlei praktijken. En als dat niet zo is, wordt er vaak wel gevraagd om ook eens te zingen uit…
Wat doe je als voorganger in zo’n situatie? Zo veel mogelijk aan de wensen tegemoet komen? Alleen dat doen wat vertrouwd is?  Met oog op deze vragen heeft Kerkzang.nl – centrum voor de kerkzang de cursus Voorganger, kerkmuziek en pluraliteit ontwikkelt. Deze cursus heeft inmiddels twee keer plaats gevonden, in 2016 voor het eerst, met 15 deelnemers,  in 2017 voor de tweede keer, ook met 15 deelnemers. In 2018 wordt de cursus opnieuw aangeboden. De cursus is opgenomen in het open erkend aanbod van de permanente educatie van de Protestantse Kerk (2 studiepunten).
De cursus bestaat uit vier cursusdagen en voorbereidende  literatuurstudie met opdrachten (9 maart, 13 april, 25 mei en 15 juni). De primaire doelgroep wordt gevormd door predikanten en kerkelijk werkers. Plaats van handeling is Amersfoort en de docenten zijn Berend  Borger, Anje de Heer en Catrien Posthumus Meyjes.  De inschrijving sluit op 12 februari.  Prijs: € 495,-.

Aanvullende informatie
De cursus Voorganger, kerkmuziek en pluraliteit richt zicht op de kerkmuzikale praktijk in een plurale context. Deelnemers krijgen, met oog op hun functie als voorganger, inzicht in deze praktijk en de verschillende overtuigingen en visies die daarbij horen. Ze leren de verschillende opvattingen onderscheiden en het gesprek erover aangaan. Ook krijgen ze tools aangereikt om muziek en lied binnen die diversiteit gericht toe te passen, samen te werken met de verschillende kerkmuzikale actoren in de gemeente. Daarbij gaat het niet direct om antwoorden, want één antwoord is er niet. Wel gaat het om bezinning en het verkrijgen van inzicht in de praktijk en alles wat daarbij een rol speelt. De eerste drie bijeenkomsten hebben achtereenvolgens de invalshoeken Pluraliteit, (Kerk)muziek en theologie, en Kerkmuzikaal beleid; de vierde bijeenkomst is vooral gericht op het integreren van de opgedane kennis en inzichten.  Het onderdeel kerkmuzikaal beleid wordt samen met iemand uit de eigen gemeente vormgegeven, een gemeentelid, een lid van de liturgiecommissie of een  cantor.  Het uitgangspunt is hierbij Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk, ofwel het ‘nieuwe liedboek’, een bundel voor een pluriforme kerk. Tijdens de cursus wordt veel gezongen, onder deskundige en enthousiaste leiding. 
Zie verder:  http://www.kerkzang.nl/de-praktijk/de-praktijk-categorieen/cursussen-en-studiedagen/260-cursus-voorganger-kerkmuziek-en-pluraliteit.html