Van harte nodigt de Werkgroep voor Kerkmuziek u uit voor de 66ste Koorweek voor Kerkmuziek in Huize Elizabeth te Denekamp van maandag 25 juli tot en met zondag 31 juli 2016.
Ook dit jaar wordt in de geriefelijke accommodatie en de mooie omgeving van het Franciscaner klooster in Denekamp oude en hedendaagse kerkmuziek ingestudeerd. De week staat onder leiding van professionele dirigenten: Hans Jansen (Den Haag) en Tymen Jan Bronda (Groningen).

Na aankomst op maandagmiddag 25 juli wordt er direct gerepeteerd aan het programma voor het slotconcert, aangezien sinds enige jaren de medewerking aan de zondagse eredienst aan het eind van de week is. Net als voorgaande jaren zullen er enkele werken bij zijn die uitgevoerd worden door een kleinkoor. De bezetting van de koren zal ter plekke worden vastgesteld. Op het programma staat muziek van o.a. Cypriaan de Rore, Heinrich Schütz, Max Reger en Siegfried Reda. Met het oog op het Lutherjaar zal dit jaar al een gedeelte van een groots dubbelkorig werk ingestudeerd worden dat in 2017 in zijn geheel tot klinken zal komen.

Halverwege de week is er een gezellige avond, waar u uw talenten kunt tonen, door te musiceren of de deelnemers op een andere wijze te amuseren. Dit is overigens niet verplicht!

Zaterdagmiddag om 16.00 u is een openbare generale repetitie/concert in de kapel van het klooster.
Zondag wordt om 10.00 u medewerking verleend aan de dienst in de Grote Kerk in Almelo. Daarna reizen we af naar de Dorpskerk in Wilp (vlakbij Twello), waar om 15.30 u het slotconcert plaatsvindt.
Na afloop is er gelegenheid om met elkaar wat te drinken, na te praten en afscheid te nemen om vervolgens huiswaarts te gaan.

De prijs (inclusief de muziek) op basis van volpension bedraagt:
- voor een 1-pers. kamer: € 555,-
- voor een 2-pers. kamer: € 495,-
- voor jongeren zonder vast inkomen: € 260,- (voor een 2-pers. kamer)

Meer informatie over de accommodatie vindt u op de website www.zustersvandenekamp.nl.
Aanmelding vóór 15 juni via het aanmeldingsformulier op de website van de werkgroep:
www.luthersewerkgroepkerkmuziek.nl/aanmeldformulier of per mail naar ondergetekende.

Half juli ontvangt u informatie met routebeschrijving e.d.
 
Met vriendelijke groet, namens de Stichting Lutherse Werkgroep voor Kerkmuziek

Ineke van der Veen
Boedapestplein 16
2548 TD Den Haag
Tel: 06 188 50 127 of 070 346 49 53
Email:  lwvkerkmuziek@gmail.com